Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju potrebno je da oštećenje prijavite u roku od 24h, u suprotnom, Vaša reklamacija će biti odbijena.

Porebno je odmah poslati mail na tntshoprs@gmail.com sa:

 1. Brojem primljene Račun-otpremnice
 2. Imenom i prezimenom
 3. Kontakt telefonom
 4. Razlogom odbijanja pošiljke

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da isporučena roba oštećena, nesaobrazna naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pošaljete e-mail na tntshoprs@gmail.com   sa:

 1. Brojem primljene Račun-otpremnice
 2. Imenom i prezimenom
 3. Kontakt telefonom
 4. Razlogom Reklamacije ili zamene proizvoda

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim ili telefonskim putem, odgovorićemo vam na izjavljenu reklamaciju tj. zamenu i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijema iste (izuzetak su nameštaj tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana).

Prilikom rešenja Reklamacije, ukoliko je odobrena, imate mogućnost:

 1. Zamene za isti proizvod
 2. Zamene za drugi proizvod
 3. Povrat novca

Pravo na reklamaciju imate ,od trenutka isporuke pošiljke, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl glasnik RS 62/20144)

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ime i prezime:
Navedite naziv proizvoda ili njegovu šifru.
Prijavljujem rekmalaciju u vezi sa:
Navedite nam koji problem prijavljujete.